โปรแกรมคำนวณสินเชื่ออเนกประสงค์ โปรแกรมคำนวณสินเชื่ออเนกประสงค์

โปรแกรมช่วยคำนวณสินเชื่อเพื่อการศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก Scholar Loan ที่ให้ทุกความต้องการของคุณ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thanachart Contact Center โทร.1770

คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน และรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน
วงเงินกู้ บาท
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปีระยะเวลา (ปี)
อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MLR)
เงินฝากค้ำประกัน (MLR + 1.0 %)
บุคคลค้ำประกัน (MLR + 4.0 %)
ผลการคำนวณ
ยอดผ่อนชำระ : เดือน บาท
รายได้ขั้นต่ำ : เดือน บาท *
คำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือน และวงเงินที่สามารถกู้ได้
รายได้ : เดือน บาท *
อัตราดอกเบี้ย % ต่อปี ระยะเวลา (ปี)
อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน (MLR)
เงินฝากค้ำประกัน (MLR + 1.0 %)
บุคคลค้ำประกัน (MLR + 4.0 %)
ผลการคำนวณ
ยอดผ่อนชำระ : เดือน บาท
วงเงินกู้ บาท

หมายเหตุ
* รายได้ขั้นต่ำ/รายได้ต่อเดือน ในระบบคำนวนข้างต้น ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประมาณการให้กับผู้กู้ ซึ่งในการอนุมัติสินเชื่อฯ เงื่อนไขรายได้ขั้นต่ำของผู้กู้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารฯ กำหนด
** การคำนวณและผลลัพท์ที่ได้จากการคำนวนทั้งหมด เพื่อให้เป็นข้อมูลประมาณการกับผู้กู้ โดย
1) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวน เป็นอัตราดอกบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) ปัจจุบันเท่ากับ 6.375% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้
2) ตัวเลขที่แสดงเป็นตัวเลขประมาณการโดยระบบ ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ดังนั้นหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่