Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ > สินเชื่อเพื่อธุรกิจ  
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

 สินเชื่อวงเงินสูง

 สินเชื่อ SME บัญชีเดียว

 สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล...

 สินเชื่อ Value Chain

 ประกันภัย บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 
 
 
 
ปัจจุบันเปิดให้บริการสินเชื่อธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ สำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มดี เช่น กลุ่มธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม และเงินทุนหมุนเวียนในกิจการโดยได้แบ่งสินเชื่อธุรกิจเป็น 2 ประเภท คือ

1. วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan Facility)
เราให้การสนับสนุนทางให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อการลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการขยายกิจการและการเข้าซื้อกิจการ โดยมีระยะเวลาวงเงินตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเราร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดโครงสร้างทางการเงินและเงื่อนไข ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารทางการเงิน

2. วงเงินกู้ยืมระยะสั้น (Working Capital Facility)
เป็นวงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่กิจการในการบริการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง ท่านสามารถเบิกถอนเงินกู้หรือชำระคืนได้ตามความต้องการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ธุรกิจ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ศูนย์ธุรกิจกิ่งแก้ว
ธนาคารธนชาต สาขากิ่งแก้ว
เลขที่ 89 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 02-208-5290 
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณราตรี แซ่ห่าน
ratree.sae@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจสวนมะลิ
ธนาคารธนชาต สำนักเพชรบุรี
เลขที่ 1101 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-208-5729
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณธนาวุฒิ เลาหพัชรินทร์
thanawoot.lao@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจงามวงศ์วาน
ธนาคารธนชาต สาขาปากเกร็ด
เลขที่ 70 ข/4 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 02-208-6555
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณบุญเอี่ยม โฆษพงศา  
boonnaiem.kos@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจธนบุรี
ธนาคารธนชาต สาขารัชดาภิเษก-ท่าพระ
ชั้น 2 416,418,420,422 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทร. 02-208-6529
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณภาสกร สุวรรณนิมิตร
pasakorn.suw@thanachart.co.th

ภาคตะวันออก

ศูนย์ธุรกิจพัทยา
ธนาคารธนชาต Hub พัทยา
ตึกB ชั้น 2 เลขที่ 159/59 หมู่ที่6 ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 038-725-200 ต่อ 246, 247, 248
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณเพลินพิศ ศรียางนอก
ploenpit.sri@thanachart.co.th

ภาคเหนือ

ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่
ธนาคารธนชาต สาขาท่าแพ
อาคาร B ชั้น 6 เลขที่ 282-284  ถนนท่าแพ  ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-874-411 ต่อ 1601, 1602, 1605     
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณนิรุจน์  ชัยรุ่งมณีดำรง
nirut.chai@thanachart.co.th

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ธุรกิจขอนแก่น
ธนาคารธนชาต สาขาถนนศรีจันทร์
ชั้น3 เลขที่ 48/1 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 043-270-981-2
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณสุนิภา ศรีติจารุวัฒน์
sunipa.sri@thanachart.co.th

ภาคใต้

ศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่
ธนาคารธนชาต สาขาธรรมนูญวิถี
ชั้น 2 เลขที่ 25 ถนนธรรมนูญวิถี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-897-291-2
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณสมศักดิ์ เพชรศรี
somsak.pet@thanachart.co.th

ศูนย์ธุรกิจภูเก็ต
ธนาคารธนชาต สาขาถนนมนตรี
ชั้น 2   เลขที่ 41/38  ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076-217-681-4
ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ: คุณทรงวุฒิ เทพบุตร
songwuth.the@thanachart.co.th


หมายเหตุ

  1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ และหรือเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)