Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > บริการธุรกรรมต่างประเทศ > บริการโอนเงินระหว่างประเทศ > โอน/แลกเปลี่ยนเงิน    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
โอน/แลกเปลี่ยนเงิน
 
 
เผยแพร่ : 22/01/2553

ธนาคารพร้อมให้บริการเงินโอนต่างประเทศทั้งเงินโอนขาเข้าและขาออก ผ่านธนาคารตัวแทนในต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก ทำให้ท่านมั่นใจว่าเงินโอนจะถึงมือผู้รับอย่างถูกต้องและตรงเวลา ติดต่อขอใช้บริการได้แล้ววันนี้ทุกสาขาของธนาคาร

1. บริการเงินโอนขาเข้า (Inward Remittance)

เป็นบริการที่ธนาคารเสนอให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่มีเงินรับโอนจากต่างประเทศ โดยผ่านเครือข่ายธนาคารตัวแทนที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินครบตามจำนวน และตรงเวลา

2. บริการเงินโอนขาออก (Outward Remittance)


เป็นบริการที่ธนาคารเสนอให้แก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะโอนเงินไปยังต่างประเทศ เช่น เพื่อชำระค่าสินค้าเพื่อชำระค่าเล่าเรียนบุตรในต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งธนาคารมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางด้วยความเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลาผ่านระบบ SWIFT (ธนาคารธนชาต SWIFT CODE : THBKTHBK) หรือ Telex (T/T) ติดต่อขอใช้บริการที่สำนักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร โดยท่านไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Spot Exchange Rate)


เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการชำระหรือรับชำระค่าสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าธนาคาร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ธนาคารธนชาตทุกสาขา
  • Thanachart Contact Center โทร 1770
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)