Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล  
 
 
   
 
 
  1. นโยบายหลัก
เฉกเช่นเดียวกับการให้บริการผ่านช่องทางอื่น ธนาคารมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขอใช้บริการของเราเสมอ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาและสงวนข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ยกเว้นเพื่อการทำธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธนชาต อันเป็นประโยชน์แด่ท่านเท่านั้น จะไม่มีการขายการแลกเปลี่ยนให้กับผู้อื่น และหากการนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ของกลุ่มธนชาตเองก็ต้องเป็นเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบายความเป็นส่วนตัว ธนาคารได้คัดสรรและพิจารณาโดยละเอียดในการนำเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลเป็นอย่างดี นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูล ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของธนาคารจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

2. รูปแบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลเพื่อการขอใช้บริการเว็บไซต์ของเราให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น สินเชื่อ เงินฝากประจำ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์ทางการเงินจำเป็นต้องมีการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ ติดต่อสอบถามกลับ เป็นต้น ส่วนระดับของข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการ ย่อมแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ผู้เข้าเยี่ยมชมจะให้กับทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
 • สำเนาหนังสือสำคัญประจำตัวบุคคล
 • ชื่อและนามสกุล/ชื่อนิติบุคคล
 • ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address)
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ข้อมูลอื่นแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ข้อมูลส่วนนี้จะต้องมีการนำไปใช้ในการวิเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการใช้บริการด้านสินเชื่อ

  การเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์
 • บริษัทจะติดตามการเข้าใช้บริการของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ความถี่ในการใช้บริการ รูปแบบความสนใจ เป็นต้น รวมถึงประวัติการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์
 • การใช้บริการทั้งในส่วนของผู้ลงทะเบียน (Register User) และส่วนของลูกค้า (Customer) ที่มีบัญชีอยู่กับธนาคาร จะมีการใช้ชื่อบัญชีส่วนตัว (Login Name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัสส่วนบุคคลเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน
3. ธนาคารจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในรูปแบบใด
 • ธนาคารนำข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากแบบฟอร์มสมัครใช้บริการในการประเมินหรือวิเคราะห์เพื่อเปิดบัญชีใหม่ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งให้นิติบุคคลดังกล่าวสามารถเปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดของผู้ขอใช้บริการดังกล่าวให้แก่สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกได้ และให้ความยินยอมนี้มีผลผูกพันอยู่ตลอดไปแม้การใช้บริการของผู้ขอใช้บริการจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
 • เพื่อให้บริการทางการเงินครบวงจรยิ่งขึ้น ธนาคารอาจนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์การเงิน อื่นนอกเหนือจากที่ท่านใช้บริการอยู่
4. กรณีที่ต้องการติดต่อกลับมายังเว็บไซต์
หากมีกรณีที่ท่านสงสัยความถูกต้องของข้อมูลของท่าน สามารถติดต่อกลับผ่าน แบบฟอร์ม หรือโทร 1770
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)