Thanachart Bank

มาตรฐานความปลอดภัย


การป้องกันของธนาคาร


IDS : Intrusion Detection System
คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและดักจับข้อมูลของผู้ที่พยายามลักลอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งธนาคารใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการ Update ข้อมูลให้ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ

Firewall System
คือระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้ที่ธนาคารอนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ โดยธนาคารใช้ระบบ Firewall Protection ป้องกันมากกว่าสองชั้น ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลด้านการเงินของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี

Secure Socket Layer (SSL 128-bits)
เป็นการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน Browser เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลขณะที่มีการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้ผู้ดักจับไม่สามารถเข้าใจความหมายของข้อมูลได้ โดยธนาคารใช้การเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงสุด 128-bits ซึ่งมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานโลกและเป็นที่นิยมของสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก

Data Encryption
ธนาคารมีมาตรการอย่างเข้มงวดในการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยใช้วิธีการเข้ารหัสข้อมูลก่อนนำไปเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจากผู้ไม่หวังดี (Hacker)

Virus Scan
ไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเสียหายให้กับข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นๆ และยังสามารถแพร่ตัวโปรแกรมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้อีกด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการกับลูกค้าธนาคารธนชาตได้มีการติดตั้งโปรแกรมดักจับไวรัสคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงทุกเครื่อง และมีการ Update ข้อมูลของไวรัสอย่างสม่ำเสมอ

Browser Control
ควบคุม Browser ไม่ให้ Back กลับมาที่หน้าจอที่อยู่ใน Secure Mode

Cookies หรือ คุกกี้
คือ ข้อมูลสั้นๆ ที่เมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์หนึ่งๆ แล้วเว็บแม่ข่าย (WebServer) สามารถใส่ข้อมูลนั้นลงในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อทำให้เว็บบราวเซอร์ของคุณจดจำข้อมูลจำเพาะอะไรบางอย่าง ซึ่งเว็บแม่ข่ายจะมาอ่านอีกทีเมื่อท่านเข้าเว็บไซต์นั้นอีกครั้ง ดังนั้นเมื่อท่านเข้าไปในเว็บไซต์ประเภทนี้แล้วกลับเข้าไปอีกครั้ง เว็บไซต์นี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านคือใคร อย่างไรก็ตามธนาคารได้หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรมนี้ เนื่องจากตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่มีความจำเป็นต้องใช้ ธนาคารจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นสำคัญ

Auto Logout
ในการใช้บริการ Thanachart i-Net หลังจากเลิกการใช้งานควร Log Out ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ขอใช้บริการลืม ระบบจะทำการ Log Out ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขอใช้บริการ

การใช้พนักงานตรวจเช็คเป็นระยะ

การป้องกันของลูกค้า


การใช้ Thanachart i-Net ที่เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
ธนาคารไม่แนะนำให้ใช้บริการ Thanachart i-Net ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นของสาธารณะ หรือที่ต้องใช้งานร่วมกับคนอื่น เช่น Internet Cafe, คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในห้องสมุด หรือสถานที่ทำงานที่เข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน LAN เนื่องจากอาจมีผู้ไม่หวังดีติดตั้งโปรแกรมบางอย่าง ที่สามารถดักจับข้อมูลสำคัญๆ และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้

User ID และ Password
User ID และ Password ที่ท่านใช้ในระบบ Thanachart i-Net เป็นข้อมูลที่เป็นความลับส่วนบุคคล ธนาคารมีข้อแนะนำดังนี้

  • ไม่เปิดเผย Password ให้บุคคลอื่นทราบ
  • ไม่ควรจด Password ไว้ในที่เปิดเผย
  • ไม่ควร Download Program จาก Internet มาใช้โดยไม่จำเป็น
  • การดาวน์โหลดโปรแกรม Freeware มาใช้งานควรเลือกจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
  • ถ้าหากไม่ได้ใช้ระบบ LAN ควรยกเลิกคุณสมบัติ File and Printer sharing
  • ถ้าหากได้รับ Mail จากผู้ไม่รู้จักและไม่เคยติดต่อไม่ควรเปิดอ่านและลบทิ้งทันที
  • ระมัดระวังการเปิด File นามสกุล .exe,.doc,.xls ที่แนบมากับ Mail
  • ติดตั้ง Program Virus Scan และ Update version ที่ใช้ Scan ให้ทันสมัยรวมถึง Scan อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงควร Scan Virus ก่อนทุกครั้งที่จะเปิด File ที่ได้มาจากที่อื่น
  • ควรติดตั้งโปรแกรมที่เป็น Personal Fire Wall เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจาก Hacker
  • ติดตามข่าวสารทางด้าน IT อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อแนะนำเกี่ยวกับ Password
Thanachart Contact Center Tel.1770