บัตรเดบิตธนชาต Justice League Chibi เป็นบัตรเดบิตที่มีลายหน้าบัตรพิเศษเป็นตัวละครการ์ตูนชื่อดัง ชื่อ Justice League Chibi เช่น Batman, The Flash, Wonder Women เป็นต้น ซึ่งธนาคารได้ลิขสิทธิ์จากบริษัท Warner Bros. (DC Comics) ในการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต บัตรเดบิตลาย Justice League Chibi นี้ สามารถใช้ผูกคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) เท่านั้น โดยได้รับสิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคาร


สิทธิประโยชน์: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite)

บัตรเดบิตนี้มีเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยด้วยชิป EMV ที่ได้รับการรับรองจาก MasterCard เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตร สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านตู้เอทีเอ็มและสามารถใช้บัตรรูดเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) ที่มีสัญลักษณ์ Cirrus หรือ MasterCard ได้ทั่วโลก ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินถอนเงินสดภายในประเทศ/วงเงินโอนเงิน ได้ที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารธนชาต ตั้งแต่ 0 – 300,000 บาท และเปลี่ยนแปลงวงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการ/วงเงินถอนเงินสดในต่างประเทศ ตั้งแต่ 0 – 300,000 บาท ที่สาขาธนาคารและ Thanachart Call Center 1770

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ประเภทค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมบัตร
ค่าธรรมเนียมบัตรเดบิตการออกบัตรใหม่ / ทำบัตรทดแทน 300 บาท/ บัตร
ค่าธรรมเนียมรายปี (ผูกบัตรได้กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite) เท่านั้น) 250 บาท/ บัตร/ ปี


เงื่อนไข

เข้าสู่หน้าผลิตภัณฑ์