Apply Online

เงื่อนไข:

  1. สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย เท่านั้น
  2. ส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสดได้
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และมีผลผูกพันกับร้านค้าที่เข้าร่วมทั้งหมด
  4. ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋วหรือบัตรกำนัล หรือนมผงเด็กได้
  5. สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
  6. สามารถใช้ได้ผ่าน SHOPEE App  เท่านั้น
  7. TNC และ SHOPEE (Thailand) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของTNC และ SHOPEE (Thailand) ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ และ SHOPEE (Thailand) กำหนด
  10. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (Thailand) โทร. 0-2017-8399 ทุกวัน 24 ชม.