Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อการออมทรัพย์ > Perfect Value 12/8    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Perfect Value 12/8
 
 
เผยแพร่ : 25/12/2558

คุ้มค่าผลตอบแทน กับการสะสมทรัพย์ระยะสั้น

 • เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • รับเงินคืนเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์สูงสุดที่ 615 % ของทุนประกันภัย
 • โอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบสัญญา
 • สมัครง่ายไม่ตรวจและตอบคำถามสุขภาพ
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร)
รายละเอียด
Perfect Value 12/8 by Prudential เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่ให้ผลตอบประโยชน์คุ้มค่า ด้วยระยะเวลาชำระเบี้ยฯ เพียง 8 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 12 ปี รับเงินคืนเป็นประจำทุกปี และยังได้รับเงินคืนก้อนใหญ่เมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากนี้อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 864% พร้อมรับสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 1. ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิต 12 ปี
 2. รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงถึง 819% ของทุนประกันภัย
 3. อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้น สูงสุด 864 % ของทุนประกันภัย
 4. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
 5. ผลตอบแทนที่ได้รับจากกรมธรรม์ ไม่ต้องเสียภาษี
การจ่ายผลประโยชน์
  ด้านความคุ้มครองชีวิต
 • ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 105% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 2 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 210% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 3 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 324% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 4 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 432% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 5 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 540% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 6 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 648% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 7 รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 756% ของทุนประกันภัย
 • ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่า 864% ของทุนประกันภัย

  ด้านการออมทรัพย์
 • สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 – 8 รับเงินคืนปีละ 3% ของทุนประกันภัย
 • ปีที่ 9 - 11 รับเงินคืนปีละ 60% ของทุนประกันภัย
 • ครบสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 12 รับเงินคืน 615% ของทุนประกันภัย
 • รวมตลอดสัญญารับผลประโยชน์ 819% ของทุนประกันภัย

  ด้านภาษี
 • ผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ไม่ต้องเสียภาษีใดๆ สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระจริงในแต่ละปีไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อายุ 1 เดือน - 65 ปี
 • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
 • ลูกค้าต้องยื่นใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ
 • การตรวจสุขภาพเป็นไปตามข้อกำหนดการพิจารณารับประกันของบริษัทฯ
หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)