ออมเงินง่ายนิดเดียวกับ
Piggy Bank

เก็บเงินสร้างฝันด้วยฟังก์ชันออมเงินอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน
อย่างน้อย 2 บัญชี

แจ้งเตือนให้รู้เมื่อถึงเป้าหมาย

ทุกฝันเป็นไปได้ กำหนดเองได้ถึง 6 เป้าหมายตามใจคุณ

ท่องเที่ยว

เรียนต่อ

แต่งงาน

ออมเงิน

เปิดกิจการ

ความฝันอื่นๆ

ออมได้ 2 รูปแบบ

เลือกออมอัตโนมัติทั้งแบบเท่ากันทุกเดือน หรือออมแบบปัดเศษได้ทุกวันที่ 7, 14, 21 ของทุกเดือน

ระบุจำนวนเงินที่ต้องการออมในแต่ละเดือน เลือกออมได้ตั้งแต่หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน

เลือกกวาดเศษเงินที่เหลือจากบัญชีมาเก็บไว้ที่บัญชีกระปุกออมสิน

  • ออมหลักสิบ เก็บเงิน 0-99 บาท
  • ออมหลักร้อย เก็บเงิน 0-999 บาท
  • ออมหลักพัน เก็บเงิน 0-9,999 บาท

แจ้งเตือนให้รู้เมื่อถึงเป้าหมาย

เมื่อจำนวนเงินออมถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
แอปจะแจ้งเตือนให้คุณนำเงินก้อนนี้ไปใช้ได้