จ่ายเงินด้วย QR Code ยังไง?

ช่องทางการจ่ายเงินผ่าน QR Code นั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยวิธีดังนี้

1.เริ่มต้นใช้งาน

เลือกเมนู สแกน

2.ช่องทางการสแกน

เลือก กล้อง QR หรือ เลือกจากอัลบั้ม เพื่อสแกน

3.จำนวนเงิน

ระบุจำนวนเงินที่จะจ่าย (หากบาร์โค้ดระบุจำนวนเงินมาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้)