จ่ายค่าบัตรผ่านแอปยังไง?

คุณสามารถจ่ายค่าบัตรของคุณได้ด้วยบัญชีเงินฝากที่มีบันทึกไว้แล้ว ด้วยวิธีดังนี้

1. เริ่มต้นใช้งาน

เลือกเมนู บัตร

2. บัญชีบัตรเครดิต

เลือก บัญชีบัตรเครดิต ที่คุณต้องการชำระเงิน

3. ชำระเงิน

เลือก ชำระเงิน

4. บัญชี

เลือกบัญชีของคุณที่ต้องการใช้ชำระ

5. จำนวนเงิน

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ