ตรวจสอบสถานะการสมัครสินเชื่อรถยังไง?

เมื่อคุณสมัครสินเชื่อแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของคุณ ด้วยวิธีดังนี้

1. เลือกบริการอื่นๆ

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกสถานะสินเชื่อ

4. เลือกข้อมูลการสมัคร

5. ตรวจสอบสถานะการสมัคร