ดูประวัติการจ่ายค่างวดตรงไหน?

คุณสามารถดูประวัติการจ่ายค่างวดย้อนหลังได้ ด้วยวิธีดังนี้

1. เลือกเมนูบัญชี

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกบัญชีสินเชื่อที่ต้องการดูประวัติ

4. เลือกดูประวัติการชำระเงิน

5. ระบบแสดงข้อมูลประวัติการชำระเงิน