จ่ายค่างวดสินเชื่อรถ บ้าน บุคคล ผ่านแอปยังไง?

หากคุณต้องการจ่ายค่างวดสินเชื่อรถ บ้าน หรือสินเชื่อบุคคลผ่าน Thanachart Connect สามารถทำได้ ด้วยวิธีดังนี้

1. เริ่มต้นใช้งาน

เลือกเมนู สินเชื่อ

2. บัญชีสินเชื่อ

เลือกบัญชีสินเชื่อที่ต้องการชำระ

3. ชำระ

เลือก ชำระ

4. บัญชีเงินฝาก

เลือกบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการชำระ

5. จำนวนเงิน

กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

6. กรอก OTP และยืนยัน

ขอรหัส OTP เมื่อได้รับรหัสและกรอกรหัสเรียบร้อยจึงกด ยืนยัน