จ่ายค่างวดรถด้วยการสแกนบาร์โค้ดได้ไหม?

ได้ สามารถจ่ายค่างวดรถด้วยการสแกนบาร์โค้ดผ่าน Thanachart Connect