สมัครสินเชื่อรถผ่านแอปยังไง?

1. กดปุ่มสมัครสินเชื่อ

2. เลือกสินเชื่อรถยนต์

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมัคร และกรอกรายละเอียดตามขั้นตอน

4. ระบบแสดงข้อความขอบคุณที่แจ้งความประสงค์สมัครสินเชื่อรถยนต์