ดูประวัติการซื้อขายย้อนหลังตรงไหน?

คุณสามารถย้อนกลับมาดูประวัติการซื้อขายกองทุนย้อนหลังได้ โดยมีวิธีดังนี้

1. เลือกเมนูบัญชี

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกบัญชีกองทุนรวม

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

5. ระบบแสดงข้อมูลกองทุนปัจจุบัน เลือกกองทุนรวมที่ต้องการดูประวัติ

6. เลือกรายการย้อนหลัง

7. ระบบแสดงข้อมูลประวัติการซื้อขายย้อนหลัง