Thanachart Connect

แอปเดียวจบครบทุกฟังก์ชั่น

แอป Thanachart Connect สะดวกทั้ง
โอน จ่าย ชำระสินเชื่อ ซื้อกองทุน

สแกนเพื่อดาวน์โหลด

ดูวิดีโอการใช้งาน

สินเชื่อ

จ่ายค่างวด

จ่ายสะดวก เร็ว โดยไม่ต้องยืนยันด้วย OTP

สมัครสินเชื่อรถ

สมัครออนไลน์ได้ทุกประเภท พร้อมคำนวณวงเงินและยอดเงินให้

เช็กสถานะสมัคร

ผ่าน - ไม่ผ่าน
ก็รู้ได้ด้วยตัวเอง

กองทุน

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน

อยู่ที่ไหนก็ซื้อ - ขาย กองทุนได้ทุกเวลา

ดูข้อมูลกองทุน

ดูได้ทุกกองทุนของ
บลจ.ธนชาต

เช็กประวัติซื้อขาย

ซื้อ - ขาย ไปเท่าไหร่ก็
ดูย้อนหลังได้ทันที

กระปุกออมสิน

ช่วยออมอัตโนมัติ

เลือกเป้าหมาย กำหนดจำนวนเงินได้ในแบบที่ต้องการ

กำหนดวันออมได้

ทุกวันที่ 7, 14, 21 ของทุกเดือน

ให้ดอกเบี้ยสูง

ออมบัญชี e-SAVINGS คู่พร้อมเพย์ ดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปี

พร้อมเพย์

โอนงินไม่ต้องจำเลขที่บัญชี

แค่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชน

รับเงินคืนภาษี

ได้รับรวดเร็ว ไม่มีตกหล่น

ใช้งานปลอดภัย

มั่นใจได้ด้วยระบบมาตรฐานสากล

ทำอะไรก็ง่าย

บัญชี

โอนเงิน

ง่าย ไว โอนให้ใครก็ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สแกน QR Code
รับ-จ่าย

คนซื้อจ่ายสะดวก
ร้านค้ารับเงินง่ายๆ

เช็กยอดบัญชี

เงินเข้า - ออก บอกทันที
จะดูย้อนหลังก็ง่ายนิดเดียว

สินเชื่อ

จ่ายค่างวด

จ่ายสะดวก เร็ว โดยไม่ต้องยืนยันด้วย OTP

สมัครสินเชื่อรถ

สมัครออนไลน์ได้ทุกประเภท พร้อมคำนวณวงเงินและยอดเงินให้

เช็กสถานะสมัคร

ผ่าน - ไม่ผ่าน
ก็รู้ได้ด้วยตัวเอง

กองทุน

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน

อยู่ที่ไหนก็ซื้อ - ขาย กองทุนได้ทุกเวลา

ดูข้อมูลกองทุน

ดูได้ทุกกองทุนของ
บลจ.ธนชาต

เช็กประวัติซื้อขาย

ซื้อ - ขาย ไปเท่าไหร่ก็
ดูย้อนหลังได้ทันที

กระปุกออมสิน

ช่วยออมอัตโนมัติ

เลือกเป้าหมาย กำหนดจำนวนเงินได้ในแบบที่ต้องการ

กำหนดวันออมได้

ทุกวันที่ 7, 14, 21 ของทุกเดือน

ให้ดอกเบี้ยสูง

ออมบัญชี e-SAVINGS คู่พร้อมเพย์ ดอกเบี้ยสูง 1.8% ต่อปี

พร้อมเพย์

โอนงินไม่ต้องจำเลขที่บัญชี

แค่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือหรือเลขบัตรประชาชน

รับเงินคืนภาษี

ได้รับรวดเร็ว ไม่มีตกหล่น

ใช้งานปลอดภัย

มั่นใจได้ด้วยระบบมาตรฐานสากล

ทำอะไรก็ง่าย

ดาวน์โหลดเลย!

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดได้ทั้ง
iOS และ Android