Thanachart Connect

แอปเดียวจบครบทุกฟังก์ชัน

Thanachart Connect โมบายแอป
สะดวกทั้ง โอน เติม จ่าย และจัดการกองทุน

ดาวน์โหลดพิมพ์ Thanachart Connect บน

หรือสแกนผ่านมือถือ

For iOS / Android

For Huawei

ทำอะไรก็ง่าย

บัญชี

โอนเงิน

โอนเงินง่าย ไว สะดวก
ตลอด 24 ชม.

เติมเงิน

จะมือถือหรือบริการอื่นๆ
ก็เติมได้ ไม่เสียค่าธรรมเนียม

สแกนจ่าย

จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ
ก็สะดวกด้วย QR Code

ออมเงิน

ช่วยออมอัตโนมัติ,
กำหนดจำนวนออม
และวันออมได้เอง

สินเชื่อ

สมัครและเช็กสถานะสมัครได้

สมัครสินเชื่อได้ทุกประเภท
ผ่าน - ไม่ผ่านก็รู้ได้ด้วยตัวเองทันที

ดูได้ทุกประเภทสินเชื่อ

ดูข้อมูลได้ทั้งสินเชื่อรถยนต์
สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัย

จ่ายค่างวดและดูประวัติ
การชำระง่าย

จ่ายสะดวกโดยไม่ต้องใช้ OTP
และตรวจสอบการจ่ายได้ทุกเวลา

ดูสำเนาทะเบียนรถ

ดูได้ผ่านมือถือ ไม่ต้องขอหรือ
ยื่นเอกสารอีกต่อไป

กองทุน

ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน

อยู่ที่ไหนก็ซื้อ - ขายกองทุน
ได้ทุกเวลา

ดูข้อมูลกองทุน

ดูได้ทุกกองทุน
ของ บลจ.ธนชาต

เช็กประวัติซื้อขาย

ซื้อ - ขาย ไปเท่าไหร่
ก็ดูย้อนหลังได้ทันที

พร้อมเพย์

โอนเงินไม่ต้องจำ
เลขที่บัญชี

แค่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือ
หรือเลขบัตรประชาชน

รับเงินคืนภาษี

ได้รับรวดเร็ว ไม่มีตกหล่น

ใช้งานปลอดภัย

มั่นใจได้ด้วยระบบมาตรฐานสากล

เครดิตบูโร

ยื่นขอตรวจเครดิตบูโร
ได้ด้วยตัวเอง
ทุกที่ทุกเวลา

ของ่าย ไม่ต้องเดินทางไปสาขา

รับผลทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน

ส่งเอกสารตรงถึงบ้านภายใน 7 วัน

ทำอะไรก็ง่าย

ดาวน์โหลดพิมพ์ Thanachart Connect บน


หรือสแกนผ่านมือถือ